நடமாடும் தொழில்கள்மிதிவண்டியில் வியாபாரங்கள்:
  1. மீன்
  2. அலுமினிய பத்திரம்
  3. உப்பு
  4. ஈயம் பித்தளைக்கு பேரீச்சம்பழம்
  5. பனிக்கட்டி. (Ice)


Comments