1910


நன்றி:  திருமதி. இந்திரா நெடுமாறன்

Karupayee Veedu 1910 House