எண்ணெய் பிரித்தெடுக்கும் முறை


மரத்தினால் ஆன செக்கில், எருது சுற்றி வர கீழ் கண்ட தானியங்கள் மூலம் தேவையான எண்ணெய் கிராம மக்களுக்கு கிடைகின்றன.
  1. எல் -  நல்லெண்ணெய்
  2. தேங்காய் - தேங்காய் எண்ணெய்
  3. கடலை - கடலை எண்ணெய்
  4. வேப்பங்காய் - வேப்ப எண்ணெய்
Comments