நொன்டிமுனியன்


வரலாற்று சுருக்கம்:

அமைவிடம்: ஊர் எல்லையில் உள்ள மஞ்சுகுப்பம் ஏரி இறக்கத்தில்
உருவாக செலவு செய்யப்பட்ட நிதி: ரூ. 51,78௦
நிதி உதவி: பொது மக்களின் நிதி
அடிக்கல் நாட்டிய நாள்: 15 சூலை 2010
கண்திறப்பு தேதி: 2  ஆகஸ்ட்  2010

இது சம்பந்தமான குழும விவாத சுட்டிகள்:

  1. http://groups.google.com/group/kasangaducom/browse_thread/thread/db0fc274f3508ef1/5a685623db873967
  2. http://groups.google.com/group/kasangaducom/browse_thread/thread/1fd2b6bdac69fb1e/8f69a23e562bc3c6
  3. http://groups.google.com/group/kasangaducom/browse_thread/thread/56462084909d05c3

Comments