மின்னடியார்


வரலாற்று சுருக்கம்:

அமைவிடம்: ஊர் எல்லையில் உள்ள மஞ்சுகுப்பம் ஏரி இறக்கத்தில்
உருவாக செலவு செய்யப்பட்ட நிதி: ரூ. 60,௦௦௦
நிதி உதவி: பொது மக்களின் நிதி
அடிக்கல் நாட்டிய நாள்: 9 சூலை 2010
கண்திறப்பு தேதி: 2  ஆகஸ்ட்  2010


Comments