கண்டுபிடிப்புகள்


தங்கள் கண்டுபிடிப்பை கௌரவிப்பதில் பெருமை கொள்கிறோம்.

திரு. நடராஜன் வெங்கிடாசலம், கருப்பாயீவீடு, தெற்குதெரு
  1. WEB-CAMERA BASED 3-D DRAPEMETER 
    1. அதன் கோப்பு இங்கே  http://www.ft.vslib.cz/science/konference/indoczech-conference/conference_proceedings/abstract/India_09.pdf
    2. இந்திய அரசு தனியுரிமை பட்டைய எண்: 474MAS//2001

தமிழாக்கம் தெரியுமேனின் பகிர்ந்து கொள்ளவும்
Comments