விக்ரகங்கள் (சாமி சிலைகள்)

காசாங்காடு கிராமத்தில் அமைந்துள்ள விக்ரகங்கள் பற்றி காண்போம்.
 1. அய்யனார்
 2. சிவன்
 3. தெய்வானை
 4. நவகிரங்கள்
 5. பார்வதி
 6. பெரியாச்சி
 7. பிள்ளையார்
 8. மாரியம்மன்
 9. முருகன்
 10. முனியன்
 11. வள்ளி
பிழைகள், திருத்தங்கள், விடுபட்ட தகவல்கள் இருப்பினும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
Comments