வழிபாட்டு முறைகள்

இந்து மத வழிபாட்டு முறைகளில் காசாங்காடு கிராமம் எதை பின்பற்றி வருகிறது என்பதை பார்போம்.
 1. அர்ச்சனை
 2. அபிஷேகம்
 3. கந்தக - திருநீர், குங்குமம், சந்தனம்
 4. கோவில்
 5. தவம்
 6. தியானம்
 7. தீபம்
 8. நெய் வேதியம்
 9. பக்தி
 10. படையல் - முன்னோர்கள்
 11. தெய்வ பாடல்கள்
 12. புனித பயணம்
 13. பூக்கள்
 14. பூசை
 15. யாகம்
 16. விக்ரக
 17. விலங்கு தியாகம்
 18. ஜெபம்
 19. ஹோமம்
காசாங்காடு கிராமத்தில் மேலும் சில வழிபாட்டு முறைகள்:
 1. சாராயம்
 2. சுருட்டு
Comments