திருமண முறைகள்

காசாங்காடு கிராமத்தில் நவீன காலத்தில் பின்பற்றப்படும் திருமண முறைகள் மற்றும் அதன் பெயர்களும்.
 1. அய்யர் திருமணம்
  1. இவை புரோகிதர் கொண்டு நடத்தப்படும் திருமணம்.
 2. தலைவர் / மூதாதையர்  திருமணம்
  1. அரசியல் தலைவர் / மூதாதையர்  களை கொண்டு நடத்தப்படும் திருமணம்
 3. கோவில் திருமணம்
  1. மற்ற திருமண சடங்குகள் அனைத்தும் நடக்கும் படசத்தில், திருமணம் மட்டும் கோவிலில் நடத்தப்படும்.
இந்து மதத்ததில் குறிபிட்டுள்ள திருமண முறைகளில் காசாங்காடு கிராமத்தில் பின்பற்ற படும் திருமண முறைகளை காண்போம்.
 1. பிரம்மா விவாஹம்
  1. வேதங்களை முழுமையாக கற்ற மற்றும் நன்பெயர் கொண்ட மணமகனுக்கு வரன் தேடி திருமணம் செய்தல். இந்த திருமணமே மிக சிறந்த முறை திருமண முறை என்று தர்ம சாஸ்திரங்கள் குறிப்பிடுகிறது.
  2. வரதட்சனை எதுவும் அளிக்கபடுவதில்லை. 
  3. காசாங்காடு கிராமத்தில் இது போன்ற திருமணங்கள் நடைபெற்றுள்ளது. வேதங்களை கற்க வில்லை என்றாலும், நவீன கல்வியை கற்ற மணமகனுக்கு திருமணம் செய்யபட்டுள்ளது.
 2. தெய்வ விவாஹம்
  1. மணமகள் வீட்டில் திருமணம் செய்யும் நாட்கள் கடந்த பின், கோவில்களுக்கு சென்று மணமகள் கிடைக்காத மணமகனை தேர்ந்தெடுத்து அந்த இடத்திலேயே திருமணம் செய்து கொள்ளுதல்.
  2. இந்த வழக்க முறை காசாங்காடு கிராமத்தில் பின்பற்றப்படவில்லை.
 3. அர்ஷ விவாஹம்
  1. திருமணத்தில் மணமகள் வீட்டிலிருந்து  தட்சணையாக ஒரு பசுவும், இரண்டு காளை மாடுகளும் அளிக்கப்படும்.
  2. திருமண முறைகளில் எவ்வித பொருளாதார பரிமாற்றங்கள் இல்லாமல் நடக்கும் திருமண முறையே உன்னதமானது.
  3. இது போன்ற திருமண முறை காசாங்காடு கிராமத்தில் பின்பற்ற பட்டதாக தகவல் இல்லை.
 4. ராஜபத்ய விவாஹம்
  1. மணமகள் வீட்டார் மணமகனை தேடி செல்வர்.
  2. மணமகன் உறுதி செய்த பின் திருமணம் நிச்சயிக்க படும்.
  3. இந்த திருமண வழக்கம் காசாங்காடு கிராமத்தில் பின்பற்றபட்டுளது.
 5. காந்தர்வ விவாஹம்
  1. முழுவதும் காதல் கொண்டு நடத்தப்படும் திருமணம்.
  2. மணமகள் அல்லது மணமகன் வீட்டினர் கொண்டு முடிவு செய்யபடுவதில்லை.
  3. இது போன்ற திருமண வழக்கம் சில திருமணங்களில் பின்பற்றபட்டுளது.
 6. அசுர விவாஹம்
  1. மணமகன் மணமகள் பொருத்தமில்லமால் நடக்கும் திருமணம்.
  2. மணமகன் மணமகள் வீட்டிற்கு செல்வத்தை கொடுத்து திருமணம் செய்து கொள்ளும் முறை.
  3. இது போன்ற திருமண வழக்கம் காசாங்காடு கிராமத்தில் பின்பற்றபட்டுளது.
 7. ராக்ஷச விவாஹம்
  1. மணமகளுக்கு பிடித்திருக்கும், மணமகள் வீட்டாருக்கு பிடித்திருக்காது.
  2. மணமகள் வீட்டாரை கட்டாயபடுத்தி திருமணம் செய்து கொள்ளும் முறை.
  3. இது போன்ற திருமண வழக்கம் காசாங்காடு கிராமத்தில் பின்பற்றபட்டுளது.
 8. பிசாச விவாஹம்
  1. மணமகளை மயக்கம் செய்து திருமணம் செய்து கொள்ளும் முறை.
  2. இது போன்ற திருமணம் முறைப்படி செல்லாது என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
  3. இது போன்ற திருமண முறை காசாங்காடு கிராமத்தில் பின்பற்ற பட்டதாக தகவல் இல்லை.

விடுபட்ட மற்றும் மேலும் தகவல் இருப்பினும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
Comments