இந்திய தேசிய படை


கிராமத்தில் இந்திய தேசிய படையில் (Indian National Army) பங்கேற்றவர்கள்.
தங்களை கௌரவிப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம்.


 1. ஐயா. அண்ணாமலை அப்புவீடு பிலாவடிக்கொல்லை
 2. ஐயா. அப்பசாமி குஞ்சாயிவீடு,மேலத்தெரு
 3. ஐயா. ரா.அய்யாசாமி முத்தாம்வீடு நடுத்தெரு
 4. ஐயா. முத்து, முத்தாம்வீடு, நடுத்தெரு
 5. ஐயா. மு.ஆறுமுகம் வேம்பன்வீடு கீழத்தெரு
 6. ஐயா. ரெ.ஆறுமுகம் அம்மணிவேளான்வீடு கீழத்தெரு
 7. ஐயா. இராமலிங்கம் குப்பாயிவீடு,நடுத்தெரு
 8. ஐயா. இராமலிங்கம்,காத்தாயிவீடு,பிலாவடிக்கொல்லை.
 9. ஐயா. சிங்காரம் பறியாரிவீடு(மருத்துவவீடு) தெற்குதெரு
 10. ஐயா. கோவிந்தசாமி, தாண்டாம்வீடு, நடுத்தெரு
 11. ஐயா. சிதம்பரம்,குஞ்சாயிவீடு,மேலத்தெரு
 12. ஐயா. சின்னகன்னு ,வெங்கடாசல வீடு,தெற்குதெரு
 13. ஐயா. சின்னபிள்ளை அரியமுத்துவீடு,தெற்குதெரு
 14. ஐயா. சுப்பிரமணியன் மெய்க்கரியன்வீடு வடக்குதெரு
 15. ஐயா. மு.தம்பிஅய்யன் செம்பொன்வீடு கீழத்தெரு
 16. ஐயா. தம்பிஅய்யன் தியாகுவேளாம்வீடு தெற்குதெரு
 17. ஐயா. முருகப்பன் மேலவீடு,நடுத்தெரு
 18. ஐயா. ரா.ராமசாமி ஆவடையாம்வீடு தெற்குதெரு
 19. ஐயா. ரெ.வீராசாமி அம்மணிவேளான்வீடு கீழத்தெரு
 20. ஐயா. கோ.வீராசாமி குட்டச்சிவீடு தெற்குதெரு
 21. ஐயா. மா.வைத்திலிங்கம் வைத்தியன்வீடு வடக்குதெரு

Comments