இணையதள வரலாறு


இணைத்தளம் பற்றிய வரலாறு உருவான தேதி, துணை தளத்தின் பெயர், தொடங்கிய தேதி பின்வருமாறு.

தொடங்கிய நோக்கங்கள்:
 1. படித்த கல்வி மூலம் உலக சமுதாயம் சிறந்திருக்க நம் பிறந்த இடத்திற்கு ஏதேனும் செய்ய வேண்டும் என்ற ஊக்கம்.
 2. எவ்வித எதிர்பார்ப்புமின்றி கிராமம் முன்னேற வேண்டும் என்ற இரண்டு கிராம நிர்வாகிகள் கொடுத்த ஊக்கம்.
  1. ஐயா. விஸ்வநாதன்
  2. ஐயா. தம்பிஅய்யன்
 3. கிராம மக்களுக்கு தமிழ் மொழி மட்டுமே இதயத்திற்கும் மனதிற்கும் நெருங்கிய மொழி. தமிழ் மொழியில் அமைய வேண்டும் என்பது.
  1. எங்கள் கிராம மக்களின் வானிலை பொழுதுபோக்கு இலங்கை தமிழ் வானிலை நிலையத்தையே போய் சேரும்.
  2. தூய தமிழில் பேச ஈர்த்த பெருமை வானிலை தொகுப்பாளர் திரு. அப்துல் ஹமீது அவர்களையே பொய் சேரும்.

உதவிய நாடுகள் மற்றும் நிறுவனங்கள்:

 1. நிர்வாக திறன்
  1. சிங்கப்பூர் மற்றும் ஐக்கிய அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் நிர்வாக திறன் இந்த இணைய தளத்திற்கு எடுத்துகாட்டாய் அமைந்துள்ளது.
 2. தகவல் சேகரிப்பு ஊக்கம்
  1. அமெரிக்க அரசாங்கம் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களின் வழி தகவல் சேகரிப்பு மற்றும் சேவைகளை வழங்கும் திறன் இந்த தளத்திற்கு எடுத்துகாட்டாய் அமைந்துள்ளது.
 3. தொழில்நுட்ப திறன்
  1. உலகம் முழுவதும் உதவி புரிந்த அனைத்து தொழில் நுட்ப உதவியாளர்கள் / நிறுவனங்கள்.
  2. தளம் அமைபத்தர்க்கு கூகிள் நிறுவனத்தின் தொழில் நுட்பம் பெரிதளவில் பயன்படுத்தபடுகிறது.
 4. சட்ட உதவி
  1. தெளிவான தகவல்களை சமுதாயத்தை பாதிக்காத அளவிலும், முறையாக தகவல் சட்டங்களை கொண்டு வெளியிட இந்திய, ஐக்கிய ரட்சியம், ஐக்கிய மாநிலம் சட்ட நிபுணர்களின் உதவிகள் இந்த தளம் பெற்றுள்ளது.
Showing 19 items
வரிசை என்துனைதளம்தொடங்கிய தேதி
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
வரிசை என்துனைதளம்தொடங்கிய தேதி
01 முகப்பு தளம் செப்டம்பர் 2, 2008 
02 செய்திகள் அக்டோபர் 7, 2008 
03 நிழற்படம் அக்டோபர் 7, 2008 
04 இரங்கல் அக்டோபர் 16, 2008 
05 நிழற்படங்கள் அக்டோபர் 19, 2008 
06 தேவைகள் டிசம்பர் 5, 2008 
07 பார்வையாளர்கள் பெப்ரவரி 6, 2009 
08 கல்வி ஏப்ரல் 7, 2009 
09 தகவல் உரிமை ஏப்ரல் 23, 2009 
10 கவிதை, கட்டுரை ஆகஸ்ட் 27, 2009 
11 சந்தை செப்டம்பர் 22, 2009 
12 வெளிநாட்டு அனுபவங்கள் டிசம்பர் 17, 2009 
13 ஆங்கில தளம் டிசம்பர் 21, 2009 
14 புள்ளிவிபரங்கள் டிசம்பர் 25, 2009 
15 சமையல் ஜனவரி 3, 2010 
16 வரலாறு மார்ச் 1, 2010 
17 அரசாங்கம் செப்டம்பர் 18, 2010 
18 திருமணம் டிசம்பர் 7, 2010 
19 வானிலை மே 29, 2011 
Showing 19 items
Comments