நடந்த நிகழ்ச்சிகள்


2010:

திருமணங்கள்:

27 சனவரி 2010: பழனிவேல் என்கிற கார்த்திகேயன் & ஆனந்தி (புலவஞ்சி)
22 சனவரி 2010: பார்த்திபன் & வைதேகி (தாமரன்கோட்டை)

03 சூன் 2009: முருகபிரகாஷ் & கவிதா (சூரப்பள்ளம் )


உங்களுக்கு தெரிந்த நிகழ்ச்சிகள் இங்கு நடந்திருப்பின் இணைய குழுவிற்கு தெரியபடுத்தவும்.

Comments