கிளை அஞ்சல் நிலையம் - 614613


நம் காசாங்காட்டிற்கான அஞ்சல் நிலையம் முதன் முதலில் 19.11.1942 ஆம் நாள் மன்னங்காட்டில் திறக்கப்பட்டது.அதன் பிறகு 1947 ஆம் ஆண்டு காசாங்காட்டிற்கு துணை அஞ்சல் நிலையம் தொடங்கப்பட்டது(அஞ்சல் குறியீட்டு எண்:614910).

பின்பு 1985 ஆம் ஆண்டு நமது காசாங்காடு அஞ்சல் நிலையம் கிளை அஞ்சலகமாக்கப்பட்டது.மதுக்கூர் துணை அஞ்சல் நிலையமாகியது(அ.கு.எண்: 614903).

பிறகு 1993 ஆம் ஆண்டில் தாமரங்கோட்டை துணை அஞ்சல் நிலையத்திற்குக்(அ.கு.எண்: 614613) கீழ் கொண்டு வரப்பட்டு தற்போதுவரை கிளை அஞ்சலகமாகவே இயங்கி வருகிறது.

 அஞ்சலக அலுவலர்கள்:
 1. திருமதி.சா.சுமதி சிதம்பரம் (2003- இன்றுவரை) மன்னங்காடு
 2. திரு.ஆ.சா.சபாபதி (1997-2003) ஆவடையாம்வீடு- தெற்கு தெரு
 3. செல்வி.வீ.த.சுனிதா (1995-1997) குட்டச்சிவீடு- தெற்கு தெரு
 4. திரு.வீ.ராமசாமி (1985-1995) குட்டச்சிவீடு- பிலாவடிக்கொல்லை
 5. திரு.வீ.சிதம்பரம் (1969-1985) குட்டச்சிவீடு- தெற்கு தெரு
 6. திரு.அ.சிதம்பரம் (1967-1969) குட்டச்சிவீடு- பிலாவடிக்கொல்லை
 7. ஐயா திரு.இராமசாமி (1947-1967) தியாகுவேளான்வீடு- தெற்கு தெரு
அஞ்சலர்கள்:
 1. திரு.க.குமாரவேலு (1994- இன்றுவரை) பட்டுக்கோட்டை
 2. திரு.ந.சுந்தர் (1981-1994) வெல்லாம் வீடு- கீழத்தெரு
 3. திரு.பெ.இராமச்சந்திரன் (1977-1981) பொன்னாங்கன்னிவீடு- நடுத்தெரு
 4. திரு.வீ.சிதம்பரம் (1967-1969) குட்டச்சிவீடு- தெற்கு தெரு
 5. திரு.அ.சிதம்பரம் (1947-1967) குட்டச்சிவீடு- பிலாவடிக்கொல்லை

காசாங்காடு அஞ்சல் நிலையம் பற்றிய சுவாரசியமான சம்பவங்கள் இருப்பினும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
Comments